zde se nacházíte:
Úvod > Články > Zálohovací pravidlo 3-2-1 lze využít i jako ochranu dat před Ransomware!

Články

10.07.2017

Zálohovací pravidlo 3-2-1 lze využít i jako ochranu dat před Ransomware!

V dnešním světě, kde se kybernetické útoky (WannaCry, Petya, NotPetya) stávají realitou všedního dne, je potřeba volit komplexnější řešení ochrany dat. Ransomware se obvykle dostává do systému přes neaktualizovaný operační systém v PC, kde začne šifrovat data. Útok může zacílit i na NAS, virtualizaci, online nástroje ke spolupráci a další systémy. Jedinými soubory, které zůstávají v bezpečí, jsou kopie dat uchovávané offline a off-site. Nestačí se spoléhat na plán A, ale musíme mít připraveny plány B a C pro případ krize.

Takovéto řešení nám poskytuje “zálohovací pravidlo 3-2-1”, které je založeno na jednoduchých úkonech, které je však potřeba dodržovat. 

Je to:

  • vytváření vždy 3 kopií dat
  • jejich uložení na 2 různé typy médií (páska, disk)
  • 1 zálohu mít vždy mimo pracoviště (off-site)

Existuje několik strategií, jak spravovat kopie uchovávané offline. Menší společnosti si mohou vystačit s offline harddiskem nebo zálohováním souborů na velké USB disky. Společnosti s velkým objemem dat často volí využití malé páskové knihovny a systému „rotace pásek“ s fyzickým skladováním mimo Vaše datacentrum. Předcházíte tak ztrátě dat, kterou by mohl způsobit požár, povodeň nebo jiné přírodní katastrofy.

Další způsoby, jak se chránit před ransomware útoky: 

  • Mějte vždy aktuální verzi antiviru
  • Zálohujte kopie dat
  • Kontrolujte odkazy a soubory v emailech
  • Stahujte software jen z prověřených zdrojů

Zálohovací pravidlo 3-2-1 vám umožní všechna rizika snížit na minimum ale pamatujte, že neexistuje nic takového jako dokonalá ochrana. Ohrožujícm faktorem není jen neaktuální softwarové vybavení ale také (vědomé, či nevědomé) selhání člověka.