zde se nacházíte:
Úvod > O nás > Informace pro akcionáře

Informace pro akcionáře

V Brně dne 14.11.2014

Věc: pozvánka na členskou schůzi určená dle § 406 zákona č. 90/2012 Sb.  k uveřejnění na internetových stránkách společnosti

 

P o z v á n k a

na valnou hromadu obchodní společnosti AGORA plus, a.s., se sídlem Řípská 1321/11c, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 25 50 39 10, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 2454 (dále jen „společnost“).

 

Obchodní firma a sídlo společnosti:

AGORA plus, a.s.
Řípská 1321/11c, Slatina, 627 00 Brno


Místo konání:

notářská kancelář, Mgr. Pavla Vavříčka, notáře
Příkop 8, Brno

 

Datum a hodina konání:

17.12.2014, od 13:00 hodin

 

Začátek prezence členů:

17.12.2014, od 12:45 hodin

 

Pořad jednání valné hromady:

 

  1. zahájení
  2. volba předsedy a zapisovatele
  3. schválení Projektu rozdělení
  4. schválení účetní závěrky společnosti
  5. schválení zahajovací rozvahy společnosti
  6. schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Rezidence AGORA s.r.o.
  7. závěr

 

 

Návrh usnesení valné hromady s ohledem na obsah výše uvedených bodů:

„Valná hromada společnosti AGORA plus, a.s.        

1.    Schvaluje „Projekt rozdělení společnosti AGORA plus, a.s. formou odštěpení se vznikem jedné nástupnické společnosti“, tedy projekt upravující rozdělení společnosti AGORA plus, a.s., se sídlem Řípská 1321/11c, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 255 03 910, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2454, formou odštěpení s přechodem části jejího jmění na nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou Rezidence AGORA s.r.o., se sídlem v Brně, a to v podobě zpracované statutárním orgánem zúčastněné společnosti a uložený do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem pro zúčastněnou společnost;   

2.    Schvaluje konečnou účetní závěrku rozdělované společnosti AGORA plus, a.s., se sídlem Řípská 1321/11c, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 255 03 910, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2454, sestavenou jako řádná účetní závěrka ke dni 31. prosince 2013, tj. ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze sloučením;       

3.    Schvaluje zahajovací rozvahu rozdělované společnosti AGORA plus, a.s., se sídlem Řípská 1321/11c, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 255 03 910, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2454, sestavenou ke dni 1. ledna 2014, tj. k rozhodnému dni fúze sloučením.“           

4.    Schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Rezidence AGORA s.r.o., se sídlem v Brně, sestavenou ke dni 1. ledna 2014, tj. k rozhodnému dni fúze sloučením.“        

 

Každý akcionář se může v sídle společnosti seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu, tedy s obsahem projektu rozdělení, konečnou účetní závěrkou ke dni 31.12.2013, zahajovací rozvahou a znaleckým posudkem pro ocenění jmění. Akcionáři mohou žádat bezplatně opis či výpis z těchto listin.

 

V Brně dne 14.11.2014

za AGORA plus, a.s.
Ing. Josef Veškrna
předseda představenstva